____________________________________________________________________________

WYNIKI REKRUTACJI

Wszystkie dzieci urodzone w roku 2010, 2011, 2012, 2013 zostały zakwalifikowane na rok szkolny 2016/2017.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszona jest w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie.

- Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w sekretariacie do 9 maja 2016 r.

- Rodzice dzieci, które uczęszczają już do przedszkola nie składają oświadczenia.

Oświadczenie do pobrania niżej lub w sekretariacie przedszkola.

Niezłożenie potwierdzenia będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

DO POBRANIA:


 • ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  "Biblioteczne książeczki czekają i na miłe spotkanie przedszkolaków zapraszają"

  W dniach 04-10.05. dzieci z grup VI-X odwiedzą Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Chocianów.

  ____________________________________________________________________________

  II Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
  „Najmłodsi na start”

  Dnia 18.05.2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się II Olimpiada Sportowa Przedszkolaków „Najmłodsi na start”.

  W Olimpiadzie wezmą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola z podziałem na grupy wiekowe. Miejscem Olimpiady będzie boisko szkolne lub w razie niepogody sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Chocianowie.

  Serdecznie zapraszamy Rodziców do kibicowania swoim pociechom.

  ____________________________________________________________________________

  Harmonogram zebrań z Rodzicami
  w roku szkolnym 2015/2016

  - 22 czerwca 2016 r.

  ____________________________________________________________________________

  OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

  W związku z brakiem możliwości dokonywania opłat
  (za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie) w sekretariacie, wszelkie płatności od dnia 01.01.2016 r. prosimy realizować przelewem na niżej wymieniane konta.

  Opłata za wyżywienie:
  69 8653 0004 0000 0089 1972 0004

  Opłata ponad programowa:
  42 8653 0004 0000 0089 1972 0005

  Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc którego dotyczy wpłata.

  ____________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________

  "MALI WSPANIALI"
  (Ogólnorozwojowe zajecia ruchowe z elementami karate tradycyjnego dla dzieci prowadzone przez p. W. Olewicza)

  Zapraszamy Rodziców i dzieci 5-letnie na kolejne na zajęcia.

  Zajęcia odbywać będą się w czwartki o godz. 15:10
  w sali gimnastycznej w przedszkolu
  .
  Zapisy na zajęcia nadal trwają.
  Prosimy o zabranie butów zmiennych dla Rodziców.

  ____________________________________________________________________________

  Przedszkole bierze udział w projekcie kształcenia obywatelskiego "POLAK MAŁY"

  ____________________________________________________________________________

  Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Przedszkolaków, pod nazwą
  PRZEDSZKOLE TALENTÓW.

  Czwarta edycja konkursu przeprowadzona zostanie w okresie od 16.11.2015 r. do 31.05.2016 r.
  Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane w regulamine konkursu, otrzymają tytuły PRZEDSZKOLA TALENTÓW i honorowe dyplomy.

  Celem konkursu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Przedszkola talentów jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.

  W ramach realizacji zadań wynikających z konkursu w przedszkolu odbędą się między innymi:
  - Przedszkolny Dzień Talentu,
  - Przedszkolne Mistrzostwa w Grach Edukacyjnych,
  - Konkurs recytatorski Brzechwa i Tuwim Dzieciom
  oraz wiele innych ciekawych zajęć i działań.

  ____________________________________________________________________________

  Drodzy Rodzice!

  Dobra współpraca Rodziców z Przedszkolem jest warunkiem niezbędnym do tego aby Nasze dzieci czuły się w nim bezpiecznie, były radosne i osiągały sukcesy edukacyjne. Dlatego Rada Rodziców działająca w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie zachęca wszystkich Rodziców do aktywnej współpracy. Państwa wszelkie uwagi i chęć pomocy są dla nas bardzo cenne.

  Kontakt z Radą Rodziców: rodzice.przedszkole@o2.pl

  ____________________________________________________________________________

  Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole będzie czynne od godz. 6.00 do 16.00

  ____________________________________________________________________________

  Raport z ewaluacji zewnętrznej dostępny jest w sekretariacie Przedszkola oraz na stronie internetowej www.npseo.pl.

  ____________________________________________________________________________

  PRZYPOMINAMY

  Od 01.04.2015 r. aktywowany zosał System ATMS Kids - rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

  Przypominamy o kartach zbliżeniowych oraz odbijaniu ich przy urządzeniach rejestrujących.

  ____________________________________________________________________________

  W przeszkolu trwa akcja "Zbieramy nakrętki"

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

   

 • Copyright © by www.przedszkole.chocianow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.