p.o.Dyrektora Przedszkola Miejskiego:

mgr Anna Ciupa

Grupy przedszkolne na rok szkolny 2016/2017

Pedagog: Sylwia Pajek
Oligofrenopedagog: mgr Monika Mendel

Copyright © by www.przedszkole.chocianow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.