____________________________________________________________________________

SZANOWNI RODZICE

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, którzy przyczynili się do przygotowania Przedszkolnego Pikniku Rodzinnego oraz przedstawienia „Rodzice dzieciom”
(spektakl pt. „Otwórz okienko” H. Bechlerowej).

Dziękujemy również sponsorom i osobo fizycznym za wsparcie w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.

____________________________________________________________________________

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Państwu Joannie i Zdzisławowi Jaremko za słodki upominek (czekolady), który otrzymały dzieci do posiłku
z okazji Dnia Dziecka.

____________________________________________________________________________

ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice!

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2016/2017 pełnić będą przedszkola:

w lipcu 2017 r. – Przedszkole Integracyjne w Chocianowie, ul. Środkowa 3a
sierpniu 2017 r. – Przedszkole Miejskie w Chocianowie, ul. Wesoła 14

- Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

- Przyjmowanie wniosków: od 23 maja do 9 czerwca 2017 roku Po wyznaczonym czasie wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nie będą przyjmowane.

- Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest podpisanie umowy cywilnoprawnej. Umowę należy podpisać przy składaniu wniosku.
Rodzice nie podpisują umowy z przedszkolem, do którego dziecko uczęszcza.

- Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny są do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego dziecko uczęszcza oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego w Chocianowie i Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie.

- Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli w okresie wakacyjnym jest taka sama jak w pozostałych miesiącach.

- Opłaty naliczane będą z dołu przez elektroniczny system ATMS Kids. Wpłatę za przedszkole należy dokonać po zakończeniu miesiąca do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy przedszkola dyżurującego. Informacje o opłatach będą wysyłane wiadomością sms po zakończeniu miesiąca.

Prosi się rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych dyrektorzy ustalają plan pracy placówek.

Załączniki do pobrania:

 • Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 • Umowa z rodzicami Przedszkola Miejskiego - dyżur wakacyjny
 • Umowa z rodzicami Przedszkola Integracyjnego - dyżur wakacyjny
 • Upoważnienie do odbioru dziecka

  ____________________________________________________________________________


  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat

  § 2.1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla dzieci w wieku do lat 5 wynosi 1,00 zł z każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

  ____________________________________________________________________________

  Przedszkole Integracyjne
  w Chocianowie

  jest czynne
  w godz. 06:00-16:00

  ____________________________________________________________________________

  Dowóz zadeklarowanych dzieci
  do Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,
  ul. Środkowa 3A


  WYJAZD DO PRZEDSZKOLA
  7:30 - ul. Wesoła przy aptece
  7:35 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
  7:45 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej

  POWRÓT DZIECI Z PRZEDSZKOLA
  Grupa IV - 5-godzinna
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek

  13:45 - Przedszkole Integracyjne w Chocianowie
  13:50 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej
  13:55 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
  14:00 - ul. Wesoła przy Aptece

  Grupa IV - 5-godzinna
  Środa

  13:15 - Przedszkole Integracyjne w Chocianowie
  13:20 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej
  13:25 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
  13:30 - ul. Wesoła przy Aptece

  Grupy I, II, III, V, VI
  Poniedziałek-Piątek

  14:45 - Przedszkole Integracyjne w Chocianowie
  14:50 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej
  14:55 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
  15:00 - ul. Wesoła przy Aptece

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Zajęcia ogólnorozwojowe

  Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki "Sportowa Rodzina" odbywać się będą, w każdy czwartek o godz. 14:30 w sali gimnastycznej w przedszkolu.

  ____________________________________________________________________________

  OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

  W związku z brakiem możliwości dokonywania opłat
  (za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie) w sekretariacie, wszelkie płatności od dnia 01.01.2016 r. prosimy realizować przelewem na niżej wymieniane konta.

  Opłata za wyżywienie:
  69 8653 0004 0000 0089 1972 0004

  Opłata ponad programowa:
  42 8653 0004 0000 0089 1972 0005

  Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc którego dotyczy wpłata.

  ____________________________________________________________________________

  Drodzy Rodzice!

  Dobra współpraca Rodziców z Przedszkolem jest warunkiem niezbędnym do tego aby Nasze dzieci czuły się w nim bezpiecznie, były radosne i osiągały sukcesy edukacyjne. Dlatego Rada Rodziców działająca w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie zachęca wszystkich Rodziców do aktywnej współpracy. Państwa wszelkie uwagi i chęć pomocy są dla nas bardzo cenne.

  Kontakt z Radą Rodziców: rodzice.przedszkole@o2.pl

  ____________________________________________________________________________

  W przeszkolu trwa akcja "Zbieramy nakrętki"

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

   

 • Copyright © by www.przedszkole.chocianow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.