____________________________________________________________________________

Zakończenie rekrutacji

Informujemy, że zakończył się proces rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.
Wyniki dostępne są w Przedszkolu Miejkim w Chocianowie.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego proszeni są o złożenie "Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego" do dnia 04.05.2017 r.
Brak wyżej wymienionego potwierdzenia będzie jednoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy kandydatów.

____________________________________________________________________________

Zebranie z Rodzicami

Dnia 26.04.2017 r. odbędą się w grupach zebrania z Rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.

____________________________________________________________________________

REKRUTACJA

Informujemy, iż w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie rozpoczał się proces rekrutacji na nowy rok szkolny 2017/2018.

Temin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2017 roku. Dokumenty rektutacyne można pobrać w sekretariacie przedszkola w godzinach 08.00-14.30, jak również na stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

____________________________________________________________________________


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat

§ 2.1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla dzieci w wieku do lat 5 wynosi 1,00 zł z każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

____________________________________________________________________________

INFORMACJA

Informujemy, że podczas przerwy wakacyjnej Przedszkole Integracyjne będzie pełniło dyżur w miesiacu lipcu, natomiast Przedszkole Miejskie będzie pełniło dyżur w miesiacu sierpniu.

Zapisy na dyżury odbędą się pod koniec roku szkolnego w danej placówce.

____________________________________________________________________________

Przedszkole Integracyjne
w Chocianowie

jest czynne
w godz. 06:00-16:00

____________________________________________________________________________

Dowóz zadeklarowanych dzieci
do Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,
ul. Środkowa 3A


WYJAZD DO PRZEDSZKOLA
7:30 - ul. Wesoła przy aptece
7:35 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
7:45 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej

POWRÓT DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Grupa IV - 5-godzinna
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek

13:45 - Przedszkole Integracyjne w Chocianowie
13:50 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej
13:55 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
14:00 - ul. Wesoła przy Aptece

Grupa IV - 5-godzinna
Środa

13:15 - Przedszkole Integracyjne w Chocianowie
13:20 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej
13:25 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
13:30 - ul. Wesoła przy Aptece

Grupy I, II, III, V, VI
Poniedziałek-Piątek

14:45 - Przedszkole Integracyjne w Chocianowie
14:50 - ul. Pileckiego, przy Remizie Strażackiej
14:55 - ul. Kolejowa, Przystanek PKS
15:00 - ul. Wesoła przy Aptece

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki "Sportowa Rodzina" odbywać się będą, w każdy czwartek o godz. 14:30 w sali gimnastycznej w przedszkolu.

____________________________________________________________________________

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

W związku z brakiem możliwości dokonywania opłat
(za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie) w sekretariacie, wszelkie płatności od dnia 01.01.2016 r. prosimy realizować przelewem na niżej wymieniane konta.

Opłata za wyżywienie:
69 8653 0004 0000 0089 1972 0004

Opłata ponad programowa:
42 8653 0004 0000 0089 1972 0005

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc którego dotyczy wpłata.

____________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Dobra współpraca Rodziców z Przedszkolem jest warunkiem niezbędnym do tego aby Nasze dzieci czuły się w nim bezpiecznie, były radosne i osiągały sukcesy edukacyjne. Dlatego Rada Rodziców działająca w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie zachęca wszystkich Rodziców do aktywnej współpracy. Państwa wszelkie uwagi i chęć pomocy są dla nas bardzo cenne.

Kontakt z Radą Rodziców: rodzice.przedszkole@o2.pl

____________________________________________________________________________

W przeszkolu trwa akcja "Zbieramy nakrętki"

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Copyright © by www.przedszkole.chocianow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.